Μ.2250 Καταμετρητής Χαρτονομισμάτων

Μ.2250 Καταμετρητής Χαρτονομισμάτων