Θεσσαλονίκη

Σαλαμίνος 5 Τ.Κ. 54626

2310 528622, 2310 528623