Υποστήριξη

H εταιρία ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ διαθέτει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων μετά την πώληση. Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη αποτελεί μια ζωτικής σημασίας και ουσιαστική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, απελευθερώνοντας όλη τη δύναμη των διαθεσίμων πόρων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των πελατών.

Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας και διαλειτουργικότητας κατά την υλοποίηση νέων συστημάτων, τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας, και την παράδοση αποδοτικών παραμετροποιημένων λύσεων, υπάρχει διαθέσιμη πλήρης και ολοκληρωμένη σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.

Η εταιρία ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης για όλα τα προϊόντα και επιχειρηματικές λύσεις.

Η εταιρεία παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στους πελάτες της κατά τις εργάσιμες ώρες: 10:00 έως 18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας